מה שלא הורג מחשל: המגזר העסקי מסכם שנת קורונה

By Dzmitry Makarski