לנתח כמות עצומה של מידע במהירות שיא – על הפיתוח של חברת סקרים טכנולוגיות הישראלית

By Dzmitry Makarski