החזון של סקרים הוא להקים חברת ביג דטה ענקית מישראל ולהוביל על שחקנים כמו יבמ ואורקל

By Dzmitry Makarski