חמישים מנכ”לים ומנכ”ליות: על הדרך להצלחה, השנה המאתגרת, השראה וחזון

By admin