חברת SQream גייסה 39.4 מיליון דולר

By Dzmitry Makarski